Piyano Türk
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

OSMANLI SERGİ MARŞI En Güzel Osmanlı Müzikleri Piano Klasikleri Resitali Dolmabahçe Sarayı Mehter It

Özel Video

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URLAçıklama

OSMANLI SERGİ MARŞI Beste: Callisto Guatelli Paşa, İthaf: Sadrazam Vezir Mehmet Fuat Paşa için Yapılan Marş Sultan Abdülaziz Dönemi O gün Tören için Çalınan Marş (Marche de l'exposition Ottomane)
Osmanlı Devleti Saray Klasik Batı Müzikleri - Dolmabahçe Sarayı Klasikleri
Genç Osmanlı Piyanist Güneş Yakartepe, "OSMANLI SERGİ MARŞI " Eserini Piyano ile Solo çaldı ve Klasik Kemençede: Kaan Sezerler Ona eşlik etti.
Sultan 2. Abdülaziz için, Osmanlı Musiki Marşları; ” Osmanlı Sarayı Müziği Piyano Solo Serisi: 9
Genç Osmanlı Piyanist Beğeni, Destek ve Güzel Yorumlarınızı Bekler.
Saz Semaisi Sazları Fasıl Eğlence Sultanı Ottoman Otaman Osmaoğlu Empire Şahzade Musikileri Devleti İmparatorluğu Ottoman Empire Sazende Eğitim Hanende Mehtaran Bölüğü Takımı Asker Yeniçeri İstanbul Mehter Takımı Der Saadet Mehter Organizasyon Mehteran Mızıkayı Humayun Mızıka-yı Hümayunabdulaziz doneminden, guatelli paşa bestesi, sadrazam keçecizade mehmed fuad paşa'ya ithaf edilmis marş, aziziye marşı'ndan melodiler taşır.
Callisto Guatelli (Guatelli Paşa; 26 Eylül 1819, Parma – 1899, İstanbul), İtalyan müzisyen.
1840'ların ikinci yarısında İstanbul'a gelerek Osmanlı sarayında dört padişah döneminde görev yapan, Mûsikâ-i Hümâyûn'un şefliğini uzun süre yürüten Guatelli, gerek devrin Türk musikisi eserlerini armonize ederek, gerekse Türk makamlarıyla çok sesli marşlar besteleyerek çok sesli müziğin Osmanlı topraklarında gelişimine katkı sağlamıştır. Mehmet Ali Bey, Klarnetçi Zati Bey, Saffet Bey gibi Tür müzisyenleri yetiştirmiştir Osmaniye Marşı, Aziziye Marşı, Osmanlı Sergi Marşı gibi popüler eserlerin bestecisidir.
Yaşamı 26 Eylül 1819’da İtalya’nın Parma şehrinde dünyaya geldi.[2] 1830’da şehrin müzik okuluna girdi; Francesco Hiserich'ten kontrabas ve Antonio de Cesari'den şan dersleri aldı. 1838 yılında mezun olarak bir süre aralarında meşhur Teatro Cario Felice'nin de bulunduğu değişik İtalyan tiyatrolarında koro şefi olarak çalıştı.
İstanbul’a Naum Tiyatrosu’nda görev yapmak üzere 1840’ların ikinci yarısında gittiği düşünülür.[2] 18 Aralık 1846 tarihinde Sultan Abdülmecid huzurunda bir piyano resitali verdi.
1856’da Donizetti Paşa'nın ölümü üzerine kaymakam rütbesiyle Mûsikâ-i Hümâyûn komutanlığına atandı. İki yıl sonra d’Aranda Paşa ile anlaşmazlığı sebebi ile bu görevden ayrıldı; saray bandosunun başına getirildi.
Batı müziğini Osmanlı sarayına ve halkına tanıtmayı ve sevdirmek için Türk motiflerinin sıklıkla kullanıldığı popüler tarzda eserler besteledi. Abdülmecid devrinde “Arie Nazionali e Canti popolari Orientali antichi e moderni” (Eski ve Yeni Millî Havalar ve Popüler Oryantel Şarkılar) başlıklı İtalyanca şarkı kitabı yayımladı. İki ciltlik eser, Sultan Abdülmecid’in ve kızlarının isimlerini taşıyan piyano için yazılmış 24 şarkıdan oluşur. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde iki ciltlik kitabın birer nüshası mevcuttur.[1]
Polka, vals, marş gibi salon parçalarının yanı sıra 1860’da “Korno için Konçertino” adlı eserini besteledi. Eser, 2003 yılındaki bir arşiv taraması sonucu ortaya çıkarılmıştır.[3]
Sultan Abdülaziz’in tahta çıkması üzerine besteleyip yeni padişaha ithaf ettiği Aziziye Marşı (Sultani Marşı olarak da bilinir) nedeniyle rütbesi mirvalığa yükseltildi. Paşa unvanını böylece alan Guatelli’nin 1861’de bestelediği Osmaniye Marşı adlı solo piyano eseri, bir süre milli marş olarak kullanıldı. [2] Milano’da Luca Yayınevi tarafından basılan bu eserde Türk musikisi usulü olan “düm teke tek tek düm tek düm tek” usulünü kullanmıştı.[1] Bu ritmi, diğer marşlarında da sıklıkla kullandı. Osmaniye Marşı’na benzer bir marşı 27 Şubat 1863’te Sultanahmet Meydanı’nda açılan Sergi-i Umumi-i Osmani için besteledi. Sergi Marşı adlı bu marış, Sadrazam Mehmed Fuad Paşa’ya ithaf etti.[1] 3-24 Nisan 1863’te padişah Abdülaziz’le birlikte saray bandosunun şefi olarak pâdişahın Mısır seyahatine katıldı.
1868’de yeniden Mûsikâ-i Hümâyûn komutanı oldu. [2] Görevi V. Murad ve II. Abdülhamid dönemlerinde de devam etti. Besteci Rıfat Bey’in V. Murad’ın tahta çıkışı hatırasına bir Hicazkâr şarkı olan Priere (Dua) isimli eserini armonize etti; eserin notası Hacı Emin Efendi tarafından İstanbul'da basıldı. [1] V. Murad’a ve Abdülhamid’e müzik dersleri verdi.
Saray band OSMANLI SERGİ MARŞI En Güzel Osmanlı Müzikleri Piano Klasikleri Resitali Dolmabahçe Sarayı Mehter ithaf: Sadrazam Vezir Mehmet Fuat Paşası Piyano Teşhir Fuar İtalyan Müzisyen İkinci Yarısı İstanbul Beste: Callisto Guatelli Paşa Dört Padişah Dönemi Görev Yapan Müsika-i Hümayün humayun Şefi Uzun Süre Guateli Türk Musikisi Eserleri Armonize Ederek Türk Makamları Çok Sesli Marşlar Bestele Müziğin Osmanlı Toprakları Gelişimine Katkı Tür Müzisyenleri Osmaniye Aziziye Osmanlı Sergi Marşı Gibi Popüler Eser Bestecisi Osmanlı Devleti Padişah Yıldız Saray Guatelli Expo Marche De L'exposition Ottomane Müzikleri Musikisi Fuad Resmi Ulusal Marşları Padişah Mızıka-I Hümayun Milli Musiki Paşa Devlet MARŞI Osmanlıca Hanedanı Küçük Ordu Bando Osmanlısı Sarayları Müzikleri

Fazlasını Göster

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS